VALVOLINE MASTI

Valvoline paleta masti uključuje proizvode koji su posebno namijenjeni za korištenje u automobilskoj, za teške uvjete rada, brodskoj i industrijskoj opremi. Razvijena korištenjem baznih ulja visoke kvalitete i najnovije tehnologije aditiva, Valvoline masti pružaju odlična svojstva podmazivanja. Jedinstvena struktura miješanog kompleksnog sapuna,  korištena u proizvodima Sienna Grease  i Diperstick Grease pruža maksimalnu zaštitu od habanja i korozije, čak i kod najtežih uvjeta.

 

Masti

Definicija
Masti su konzistentna sredstva za podmazivanje formirana od ulja za podmazivanje, zgušnjivača i aditiva. Struktura masti za podmazivanje

Bazno ulje
Određuje ponašanje masti kod visoke i niske temperature, točku kapanja i pumpabilnosti, te dugotrajnost masti. Prema tome koje je bazno ulje(-a) korišteno, mast može biti mineralna ili sintetična

Zgušnjivač
Proizvodi strukturu mazive masti učvršćujući bazno ulje, određuje ponašanje mazive masti u odnosu na vodu, daje konzistentnost, određuje svojstva tečenja  i pomaže u stvaranju mazivog sloja. Ovisno o tome koji je zgušnjivač korišten, masti mogu biti sapunske i ne-sapunske. Sapunski zgušnjivači koji se koriste mogu biti metalni sapuni (litij), kompleksni metalni sapuni (aluminij, litij, kalcij, soda), a kao ne-sapunski zgušnjivači koriste se organske i anorganske krute tvari (betoniti, benton, silica itd)

Aditivi
Daju mazivim mastima željena svojstva, koja ona u svom osnovnom obliku ne posjeduju, poboljšavaju željene osobine, a suzbijaju neželjene. Najučestaliji su aditivi protiv trošenja i habanja, aditivi za ekstremni tlak, sprječavanje korozije i aditivi ljepila.

NLGI gradacija
NLGI gradacija je uvelike korištena klasifikacija masti za podmazivanje. Utvrđena je Nacionalnim institutom za masti za podmazivanje. U SAD-u se masti na temelju njihove konzistencije klasificiraju u jednoj od devet gradacija.

 

 

  • NLGI #000 tekuća mast, gotovo teška ulja za zupčanike; NLGI #00 polutekuća mast; NLGI #0 iznimno meka mast ; NLGI #1 vrlo meka mast ; NLGI #2 meka mast ; NLGI #3 srednje meka mast ; NLGI #4 čvrsta mast ; NLGI #5 vrlo čvrsta mast; NLGI #6 iznimno čvrsta , tvrda mast
  • NLGI gradacije od 000 do 1 koriste se kod primjena gdje je potrebna niska viskoznost, poput zatvorenih mjenjačkih pogona koji rade pri niskim brzinama, otvorenih mjenjača i središnjih sustava za podmazivanje. Gradacije 0, 1 i 2 koriste se kod visoko opterećenih mjenjača. Gradacije od 1 do 4 često se koriste kod pokretnih kontakata ležajeva, gdje je gradacija 2 najčešća.