Tectyl 122-A

TECTYL 122 A je tiksotropna smjesa za zaštitu od korozije na bazi voska/asfalta.

TECTYL 122-A je prikladan za primjenu na donjim stranama vozila.

TECTYL 122-A suši se do relativno čvrstog, crnog, prilagodljivog tvrdog sloja.