Tectyl Bodysafe

Crna, smjesa bitumena za zaštitu od korozije. Savršena za ispod karoserije automobila kao i za spremnike, plinske vodove, kabele kočnica u slučaju nužde i hidrauličke vodove kočnica. Skrućuje se do relativno čvrstog, crnog, prilagodljivo tvrdog sloja.