SERVO UPRAVLJANJE

Održava sustave servo upravljanja u pravilnom radu

Valvoline tekućine za servo upravljanje udovoljavaju i premašuju zahtjeve vodećih proizvođača vozila kako bi se osiguralo da su komponente za upravljanje potpuno zaštićene. Za održavanje pravilnog funkcioniranja i zaštite sustava proizvođači vozila preporučuju provjeru kvalitete tekućina za servo upravljanje najmanje svake dvije godine.