HP GL-5 LS 80W-90

  • Za osovine diferencijala sa ograničenim proklizavanjem (LSD)
  • Posebni aditivi smanjuju buku u ograničenju

Razine učinkovitosti/Odobrenja

API GL-5, MIL-L-2105D