IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Zaštita Vaše privatnosti prilikom korištenja naših internetskih stranica www.valvoline.com.hr posebno nam je važna. U nastavku Vas stoga želimo detaljno informirati o obradi i zaštiti Vaših osobnih podataka.

Za zaštitu podataka na ovoj internetskoj stranici odgovorno je društvo Val-int d.o.o.

Društvo Val-int d.o.o. se kod korištenja i obrade osobnih podataka striktno drži važećih europskih i nacionalnih propisa o zaštiti podataka. Pravo na korištenje osobnih kao i anonimnih podataka u zakonski dopuštenom opsegu, uz ograničenja temeljem niže navedenih prava ispitanika, ima Val-int d.o.o.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se samo na www.val-int.hr i povezane podstranice, no ne i na internetske stranice kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe. Molimo provjerite izjave o zaštiti osobnih podataka koje se nalaze na internetskim stranicama kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe jer su te internetske stranice izvan naše kontrole i Val-int d.o.o. ne odgovara za njihov sadržaj i mjere zaštite osobnih podataka.

(1.) Sigurnost podataka

(1.1.) Društvo Val-int d.o.o. je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike. Ako dođe do povrede Vaših osobnih podataka koja može predstavljati veliki rizik za Vaša prava i slobode, izvijestit ćemo Vas o tome u skladu s važećim propisima.

(1.2.) Molimo imajte na umu da je za adekvatnu zaštitu Vaših osobnih podataka, osim navedenih mjera zaštite i sigurnosti poduzetih s naše strane, nužno da i Vi sami brinete o sigurnoj pohrani predanih Vam ili priopćenih korisničkih podataka i/ili lozinki te njihovoj tajnosti.  

 (2.) Korištenje internetskih stranica od strane maloljetnika 

(2.1.) Upozoravamo da se sve obrade osobnih podataka smiju koristiti isključivo od osoba koje su navršile 14. godinu života. Zabranjuje se korištenje sustava i alata te iz toga proizišla obrada podataka korisnika ispod te dobne granice bez odgovarajuće privole roditelja/skrbnika. Ako unatoč tome dođe do takve obrade podataka, istu ćemo obustaviti čim za nju saznamo te podatke takvih osoba izbrisati.

(3.) Prikupljanje i obrada osobnih podataka

(3.1.) Podaci koje ste Vi stavili na raspolaganje 

Osobne podatke obrađujemo isključivo u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. Kad komunicirate s nama ili unosite svoje podatke u neki od obrazaca na našoj internetskoj stranici, primate na znanje da će se podaci, koje ste naveli u odgovarajućem obrascu, obraditi u niže navedene i opisane svrhe.

(4.) Partneri

Val-int d.o.o. ne provodi sve obrade osobnih podataka samo, već za to koristi pomoć profesionalnog partnera

- MegaNET d.o.o. sa sjedištem u 10000 Zagrebu

A koji djeluje po nalogu i uputi društva Val-int d.o.o.

Pažljivim odabirom te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka i uz poštovanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im prepušteni koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih daju trećim osobama. 

Osim toga, ni društvo Val-int d.o.o. Vaše podatke neće prosljeđivati trećim osobama - kao što su izdavači imenika i agencije za izravni marketing.

(5.) Detaljnije informacije o obradama podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole nabrojene su kako slijedi.

(5.1.)

Ø Opći obrazac za kontakt

Obrazac za kontakt (informacije o pripravništvu, informacije o stručnoj praksi, pitanje vezano uz postupak prijave, pitanje upućeno službi za odnose s klijentima, pitanje upućeno Val-Int d.o.o.): prilikom slanja kontaktnog obrasca obrađuju se vaši osobni podaci iz kategorija* (kontaktni & identifikacijski podaci, slobodan tekst).

Ø Svrha: odgovor na vaš upit

Ø Opravdanje: legitimni interes, mogućnost obrade i davanje pouzdanih odgovora na Vaše individualne upite

Ø Razdoblje pohrane: 12 mjeseci

*Točna podatkovna polja: ime i prezime, e-mail, telefon, vaša poruka 

(5.2.) Izmjene i dopune Izjave o zaštiti osobnih podataka

Društvo zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Izjavu u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim stranama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranim stranama da redovito provjeravaju sadržaj web-stranica Društva radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Izjave.

(6.) Prava koja Vam pripadaju

Vezano uz obradu osobnih podataka, imate pravo ostvariti sljedeća prava:

(6.1.) Pravo na pristup osobnim podacima 

Možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojoj mjeri.

(6.2.) Pravo na ispravak 

Obrađujemo li Vaše nepotpune ili netočne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu dopunu.

(6.3.) Pravo na brisanje 

Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na Vašu privolu koju ste povukli.

Međutim, morate pritom voditi računa o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših podataka, primjerice zakonom uređene obveze pohranjivanja, postupci u tijeku, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, itd.  

(6.4). Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka

- ako osporavate točnost Vaših podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka,

- ako je obrada Vaših podataka nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje korištenja podataka,

- ako nam za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili

- ako ste na obradu podataka uložili prigovor.

(6.5.) Pravo na prenosivost podataka

Podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršavanja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, ćemo Vam predati na Vaš zahtjev u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih i direktno prenijeti drugom voditelju obrade, ovisno o Vašem zahtjevu.

(6.6.) Pravo na podnošenje prigovora

Obrađujemo li vaše podatke radi izvršavanja zadaća od javnog interesa, izvršavanja javnih ovlasti ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na  obradu podataka ako postoji jači interes za zaštitom Vaših podataka. Prigovor na slanje marketinških materijala možete podnijeti u svako doba bez navođenja razloga.

(6.7.) Pravo na žalbu

Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava ili sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

Sva gore navedena prava možete ostvariti izravno pri Val-int d.o.o., upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu zastita.podataka@val-int.hr

Osim direktno nama, možete se obratiti sa svojim prigovorom ili žalbom i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Download obrasca Zahtjev za ostvarivanje prava

 

(7.) Kontaktni podaci voditelja obrade

Val-int d.o.o.

Ul .Dr.F.Tuđmana 59, HR - 10431 Sveta Nedelja

zastita.podataka@val-int.hr

 

Kontakt podaci - zaštita podataka:

zastita.podataka@val-int.hr

Telefon: 01/3373-112