Carburettor Cleaner (čistač rasplinjača)

Čistač rasplinjača pruža snažno čišćenje lijepaka, laka, ugljičnih naslaga i čađe u formuli koja udovoljava regulacije VOC*.

  • Učinkoviti čistači koji ne ostavljaju taloge
  • Čisti tijelo prigušnika, rasplinjače i čok
  • Ne sadrži klorirana otapala
  • Siguran za senzore kisika i katalizatore